Xe robot 4 bánh điều khiển bằng sóng Wifi ( nodeMCU và Blynk )

530.000₫

Nhà sản xuất:

Xe robot 4 bánh điều khiển bằng sóng Wifi

Thông tin thêm
nội dung