BÀI 10: TỰ LÀM ĐÈN NHẤP NHÁY GIỐNG ĐÈN CẢNH SÁT

Bởi nguyenthanhphi (23/03/2017) 0 Bình luận

Để các bạn hiểu rỏ hơn về cách điều khiển led đơn bằng arduino ta hãy thực hành bài điều khiển đèn led sáng nhấp nháy giống đèn của cảnh sát.

Lắp mạch làm đèn nhấp nháy giống đèn của cảnh sát:

điều khiển đèn led nhấp nháy bằng arduino

Lắp mạch kết nối 2 led với arduino uno r3 như hình trên

Phần cứng  làm đèn nhấp nháy bằng arduino bao gồm:

+ Arduino Uno.

+ 2 điện trở 560 Ohm (hoặc 220 Ohm hoặc 1kOhm)

+ Breadboard.

+ Dây cắm breadboard.

+ 1 đèn LED siêu sáng màu xanh.

+ 1 đèn LED siêu sáng màu đỏ.

Lắp mạch thực tế trên kit tự học arduino:

tự học arduino từ điều khiển led đơn giản

Lắp mạch trên bộ tự học arduino

Lập trình điều khiển led nhấp nháy giống đèn cảnh sát bằng arduino:

int ledDelay = 50; // delay trong 50 mili giây (ms)

int redPin = 5;

int bluePin = 6;

void setup() {

    pinMode(redPin, OUTPUT); //pinMode đèn đỏ là OUTPUT

    pinMode(bluePin, OUTPUT); //pinMode đèn xanh là OUTPUT

}

void loop() {

    digitalWrite(redPin, HIGH); // bật đèn đỏ

    delay(ledDelay); // đợi 50ms

    digitalWrite(redPin, LOW); // tắt đèn đỏ

    delay(ledDelay); // đợi 50ms

    digitalWrite(redPin, HIGH); // bật đèn đỏ

    delay(ledDelay); // đợi 50ms

    digitalWrite(redPin, LOW); // tắt đèn đỏ

    delay(ledDelay); // đợi 50ms

    digitalWrite(redPin, HIGH); // bật đèn đỏ

    delay(ledDelay); // đợi 50ms

    digitalWrite(redPin, LOW); // tắt đèn đỏ

    delay(ledDelay); // đợi 50ms

    delay(100); // delay midpoint by 100ms

    digitalWrite(bluePin, HIGH); // bật đèn xanh

    delay(ledDelay); // đợi 50ms

    digitalWrite(bluePin, LOW); // tắt đèn xanh

    delay(ledDelay); // đợi 50ms

    digitalWrite(bluePin, HIGH); // bật đèn xanh

    delay(ledDelay); // đợi 50ms

    digitalWrite(bluePin, LOW); // tắt đèn xanh

    delay(ledDelay); // đợi 50ms

    digitalWrite(bluePin, HIGH); // bật đèn xanh

    delay(ledDelay); // đợi 50ms

    digitalWrite(bluePin, LOW); // tắt đèn xanh

    delay(ledDelay); // đợi 50ms

}

 

 

Đóng góp ý kiến