Toán tử logic trong arduino

Bởi nguyenthanhphi (25/08/2017) 0 Bình luận

Toán tử logic trong arduino bao gồm: Và (&&), hoặc (||), phủ định ( !), loại trừ (^)

Một số toán tử logic, so sánh, phép toán hợp nhất khác:

Phép gán, cộng, trừ, nhân, chia, lấy dư, toán tử so sánh, toán tử logic, cộng thêm một, trừ đi mộtphép rút gọn.

Đóng góp ý kiến