THUÊ KIT HỌC ARDUINO TK1

35.000₫

SAU ĐÂY LÀ CHI TIẾT VỀ CÁC LINH KIỆN KÈM THEO CHO THUÊ BỘ KIT HỌC ARDUINO TK1:

thuê kit arduino tk1

 1. 1 Arduino Uno R3.
 2. 1 module led ma trận 8x8.
 3. 1 module 4 led 7 đoạn.
 4. 1 rơ le 2 kênh kích mức cao.
 5. 1 module điều khiển động cơ L298.
 6. 1 động cơ giảm tốc V1.
 7. 1 màn hình LCD16X02.
 8. 1 động cơ bước loại 5V như hình trên.
 9. 1 driver cho động cơ bước ULN2003.
 10. 1 động cơ servo 9g.
 11. 1 module nút nhấn gồm 3 nút nhấn như hình trên có chân ra.
 12. 1 board test đính sẵn 1 biến trở 10k, 8 led đơn đã nối sẵn với 8 điện trở và đã cho chân ra, đế chân IC 28 chân và các hàng rào đực đực hổ trợ trong việc thực hành.
 13. 1 cảm biến nhiệt độ lm35.
 14. 1 remote hồng ngoại.
 15. 1 mắt thu hồng ngoại.
 16. Dây cắm test đực đực nhiều kích cỡ và 16 dây đực cái.
 17. 2 IC HC595.
 18. 1 Hộp đựng linh kiện nhỏ.
 19. 1 còi báo.
 20. 1 cảm biến ánh sáng.
 21. 1 led 7 đoạn đơn.
 22. Điện trở 220 Ohm, 1k, 10k.
 23. 1 testboard mb102.
 24.  Module gồm 3 nút nhấn loại 4 chân.
Thông tin thêm
nội dung