BÀI 6. THAY ĐỔI ĐỘ SÁNG CỦA LED

Bởi nguyenthanhphi (09/03/2017) 0 Bình luận

Hôm nay chúng sẽ tìm hiểu cách sử dụng các chân digital để xuất giá trị analog và ứng dụng chúng trong việc làm thay đổi độ sáng của đèn (làm mờ đèn).

thay đổi độ sáng của đèn led bằng arduino

Thay đổi độ sáng đèn LED bằng arduino

Hình trên là bộ tự học arduino

Code điều khiển thay đổi độ sáng đèn LED.

Lưu ý những chân digital có dấu ~ phía trước và những chân analog mới hỗ trợ analogWrite.

int led = 6;           // cổng digital mà LED được nối vào

int brightness = 0;   // mặc định độ sáng của đèn 

int fadeAmount = 5;   // mỗi lần thay đổi độ sáng thì thay đổi với giá trị là bao nhiêu

void setup()  {

                      pinMode(led, OUTPUT);  // pinMode đèn led là OUTPUT

                      }

void loop()  {

   analogWrite(led, brightness);      //xuất giá trị độ sáng đèn LED

   brightness = brightness + fadeAmount;  // thay đổi giá trị là đèn LED

// Đoạn code này có nghĩa nếu độ sáng == 0 hoặc bằng == 255 thì sẽ đổi chiều của biến thay đổi độ sáng. Ví dụ, nếu đèn từ sáng yếu --> sáng mạnh thì fadeAmount dương. Còn nếu đèn sáng mạnh --> sáng yếu thì fadeAmmount lúc này sẽ có giá trị âm

 if (brightness == 0 || brightness == 255) {

                                                          fadeAmount = -fadeAmount ;

                                                                                    }   

  delay(30);   //đợi 30 mili giây để thấy sự thay đổi của đèn                

                     }

 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!!!

Các bạn có thể tham khảo thêm eBooks Lập Trình Arduino Từ A đến Z dành cho người mới bắt đầu, sẽ giúp các bạn học lập trình Arduino dễ dàng hơn.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Hotline: 01695 304 802

Email: tdhshop1991@gmail.com

Facebooks: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010302510283

 

Đóng góp ý kiến