switch / case

Bởi nguyenthanhphi (24/08/2017) 0 Bình luận

Mô tả lệnh switch / case 

Giống như if, switch / case cũng là một dạng lệnh nếu thì, nhưng nó được thiết kế chuyên biệt để bạn xử ý giá trị trên một biến chuyên biệt.

Ví dụ, bạn có một biến là action sẽ nhận trị từ những module khác qua serial. Nhưng action sẽ nằm trong một các giá trị nào đó thì lúc này bạn hãy sử dụng switch / case.

Cú pháp lệnh switch / case 

switch (var) {
 case label:
  //đoạn lệnh
  break;
 case label:
  // Đoạn lệnh
  break;
 /*
 case ... more and more
 */
 default: 
  // statements
}

Tham số lệnh switch / case 

var: biến mà bạn muốn so sánh

label: sẽ đem giá trị của biến SO SÁNH BẰNG với nhãn này

 

Một số lệnh cấu trúc và cú pháp khác:

if...else, switch/case, for, while, break, continue, return, goto, ";", "//", "{}", "/* */", #define, #include.

​​​​​​​

Đóng góp ý kiến