Phép toán rút gọn

Bởi nguyenthanhphi (25/08/2017) 0 Bình luận

Giới thiệu về phép toán rút gọn

Cung cấp một số phép toán rút gọn để bạn gõ code trong đẹp hơn.Và nó cực kỳ dễ nhớ nữa chứ!

Cú pháp về phép toán rút gọn

x += y;  // giống như phép toán x = x + y;
x -= y;  // giống như phép toán x = x - y; 
x *= y;  // giống như phép toán x = x * y; 
x /= y;  // giống như phép toán x = x / y; 

Tham số 

x: mọi kiểu dữ liệu

y: mọi kiểu dữ liệu hoặc hằng số

Ví dụ về phép toán rút gọn

x = 2;
x += 4;   // x bây giờ có giá trị là 6
x -= 3;   // x bây giờ có giá trị là 3
x *= 10;   // x bây giờ có giá trị là 30
x /= 2;   // x bây giờ có giá trị là 15

Một số toán tử logic, so sánh, phép toán hợp nhất khác:

Phép gán, cộng, trừ, nhân, chia, lấy dư, toán tử so sánh, toán tử logic, cộng thêm một, trừ đi mộtphép rút gọn.

Đóng góp ý kiến