Một số chân số của chương trình arduino INPUT, INPUT_PULLUP và OUTPUT

Bởi nguyenthanhphi (07/03/2017) 0 Bình luận

Chân digital của arduino có thể được sử dụng như là INPUT, INPUT_PULLUP , hoặc OUTPUT .

Để thay đổi cách sử dụng một pin, chúng ta sử dụng hàm pinMode().

Cấu hình một chân là INPUT

Các chân của Arduino  được cấu hình là một INPUT với pinMode ( ) có nghĩa là làm cho pin ấy có trở kháng cao. Pin được cấu hình là INPUT làm việc tiêu thụ năng lượng điện của mạch rất nhỏ, nó tương đương với một loạt các điện trở 100 Mega-ôm ở phía trước của pin . Điều này làm cho chúng cực kì hữu ích cho việc đọc một cảm biến, nhưng không cung cấp năng lượng một đèn LED.
Nói một cách nôm na, dân dã, thì khi một chân được cấu hình là INPUT thì bạn sẽ dễ dàng đọc được các tín hiệu điện và đọc được từ bất cứ thứ gì (Có điện <= 5V)

Nếu bạn đã cấu hình chân là INPUT, bạn sẽ muốn chân có một tham chiếu đến mặt đất (GND, cực âm), thường được thực hiện với một điện trở kéo xuống.

Cấu hình một chân là INPUT_PULLUP

Chip Atmega trên Arduino có nội kéo lên điện trở (điện trở kết nối với hệ thống điện nội bộ) mà bạn có thể truy cập. Nếu bạn không thích mắc thêm một điện trở ở mạch ngoài, bạn có thể dùng tham số INPUT_PULLUP trong pinMode(). Mặc định khi không được kết nối với một mạch ngoài hoặc được kết nối với cực dương thì chân sẽ nhận giá trị là HIGH, khi pin được thông tới cực âm xuống đất thì nhận giá trị là LOW.

Cấu hình một chân là đầu ra (OUTPUT)

Để thiết đặt chân là một OUTPUT, chúng ta dùng pinMode ( ), điều này có nghĩa là làm cho pin ấy có một trở kháng thấp (cho dòng điện đi ra). Điều này có nghĩa, chân sẽ cung cấp một lượng điện đáng kể cho các mạch khác. Chân của vi điều khiển Atmega có thể cung cấp một nguồn điện liên tục 5V hoặc thả chìm ( cho điện thế bên ngoài chạy vào ) lên đến 40 mA ( milliamps ). Điều này làm cho chúng hữu ích để tạo năng lượng đèn LED nhưng vô dụng đối với các cảm biến đọc!
Lúc bấy giờ, nếu bạn làm làm ngắn mạch (digitalWrite 1 chân là HIGH rồi nối trực tiếp đến cực âm hoặc digitalWrite 1 chân là LOW rồi mắc trực tiếp đến cực dương, hoặc những việc làm tương tự) thì mạch sẽ bị hỏng! Ngoài ra, với dòng điện chỉ 40mA thì trong một số trường hợp chúng ta không thể làm cho mô tơ hoặc relay hoạt động được. Để làm chúng hoạt động thì chúng ta cần chuẩn bị cho mình một số mạch sử dụng các IC khuếch đại chuyên dụng (gọi là mạch giao tiếp)

Đóng góp ý kiến