Mạch thu phát Wifi ESP8266

68.000₫

Đây là module truyền nhận WiFi đơn giản dựa trên chip ESP8266 SoC (System on Chip) của hãng Espressif.
Module ESP8266 V1 thường được sử dcho các ứng dụng IOT ( Internet of Things). Module này đã được nạp sẵn firmware giúp người dùng giao tiếp với wifi rất dễ dàng qua tập lệnh AT thông qua giao tiếp UART ( baudrate mặc định 9600) quen thuộc.
Tính năng chính:
• Hỗ trợ chuẩn 802.11 b/g/n.
• Wi-Fi 2.4 GHz, hỗ trợ WPA/WPA2.
• Chuẩn điện áp hoạt động: 3.3V.
• Chuẩn giao tiếp nối tiếp UART với tốc độ Baud lên đến115200
• Có 3 chế độ hoạt động: Client, Access Point, Both Client and Access Point.
• Hỗ trợ các chuẩn bảo mật như: OPEN, WEP, WPA_PSK, WPA2_PSK, WPA_WPA2_PSK.
• Hỗ trợ cả 2 giao tiếp TCP và UDP 
• Làm việc như các máy chủ có thể kết nối với 5 máy con 
Chức năng các chân:


1. VCC: 3.3V lên đến 300mA
2. GND: 0V
3. Tx: Chân Tx của giao thức UART, kết nối đến chân Rx của vi điều khiển.
4. Rx: Chân Rx của giao thức UART, kết nối đến chân Tx của vi điều khiển.
5. RST: chân reset, kéo xuống mass để reset.
6. CH_PD: chân này nếu được kéo lên mức cao module sẽ bắt đầu thu phát wifi, kéo xuống mức thấp module dừng phát wifi. Vì ESP8266 khởi động hút dòng lớn nên chúng ta giữ chân này ở mức 0V khi khởi động hệ thống của mình , sau 2 s hãy kéo chân CH_PD lên 3.3V, để đảm bảo module hoạt động ổn định.
7. GPIO0: kéo xuống thấp cho chế độ upgrade firmware.
8. GPIO2: không sử dụng.

Thông tin thêm
nội dung