Lệnh cấu trúc Break

Bởi nguyenthanhphi (25/08/2017) 1 Bình luận

Giới thiệu lệnh cấu trúc Break

break là một lệnh có chức năng dừng ngay lập tức một vòng lặp (do, for, while) chứa nó trong đó. Khi dừng vòng lặp, tất cả những lệnh phía sau break và ở trong vòng lặp chịu ảnh hưởng của nó sẽ bị bỏ qua.

Ví dụ lệnh cấu trúc Break

int a = 0;
while (true) {
  if (a == 5) break;
  a = a + 1;
}
//a = 5

while (true) {

  while (true) {
    a++;
    if (a > 5) break;
  }
  a++;
  if (a > 100) break;
}
//a = 101

Một số lệnh cấu trúc và cú pháp khác:

if...else, switch/case, for, while, break, continue, return, goto, ";", "//", "{}", "/* */", #define, #include.

Đóng góp ý kiến

Bình luận(1)

 • Bình luận bởi flemomike
  A small concentration of surfactant molecules can typically reduce surface tension of water from dyncm to dyncm. https://newfasttadalafil.com/ - buy cheap generic cialis uk Vvexda achat cialis suisse Cialis Gphlod states that if a steady voltage V a is applied across one point in the axon membrane the voltage decreases exponentially down the axon. cialis ebay uk https://newfasttadalafil.com/ - best price cialis 20mg Is Amoxicillin The Same As Penicilin Sgaxvh