Lập trình ESP8266 12E bằng Phần Mềm Arduino IDE

Bởi nguyenthanhphi (30/10/2018) 0 Bình luận

Giới thiệu

Để bắt đầu với những dự án Wifi với Arduino các bạn cần ESP8266 với giá thành rẻ, và dễ dàng sử dụng. Đặc biệt, ESP8266 có thể được lập trình bằng Arduino IDE. Trước khi bắt đầu với ESP8266, ở bài viết này, mình sẽ chia sẻ cách cài đặt Arduino IDE để nạp code cho ESP8266-V12E

Chuẩn bị

  • 1 x ESP8266 V12 hoặc V12E đã tích hợp sẵn mạch nạp ( Trong ví bài viết này tôi sử dụng ESP8266-V12E)
  • Phần Arduino IDE bản mới nhất nhé .

Tiến hành

Sau khi tải phần mềm Arduino IDE, các bạn tiến hành cài đặt như bình thường và mở chương trình lên.

Để tiến hành cài đặt thư viện và chức năng nạp code cho IDE các bạn làm như sau:

Vào File→ Preferences, vào textbox Additional Board Manager URLs thêm đường link sau vào

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Click OK để chấp nhận.

Tiếp theo vào ToolBoardBoards Manager

 

Đợi một lát để chương trình tìm kiếm. Ta kéo xuống và click vào ESP8266 by ESP8266 Community, click vào Install. Chờ phần mềm tự động download và cài đặt.

Chọn Board để lập trình cho ESP8266:

Kết nối mudule ESP8266 -12E vào máy tính. Vào ToolBoardNodeMCU 1.0, chọn cổng COM tương ứng với module tương ứng.

Chọn chế độ nạp Arduino as ISP. Vậy là ta đã có môi trường lập trình cho esp8266 rất thân thiện.

Sau khi kết nối ESP8266 với máy tính,  các bạn có thể test code ESP8266 ở đây:

void setup() {

  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

}

void loop() {

  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)

  delay(1000);                       // wait for a second

  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW

  delay(1000);                       // wait for a second

}

Chúc các bạn thành công!!!

 

Đóng góp ý kiến