LẬP TRÌNH ARDUINO V1(FREE)

0₫

Lập trình điều khiển arduino cho người mới bắt đầu

Để giúp các bạn học arduino đơn giản và hiệu quả hơn hiện shop đã xuất bản bộ ebook LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ARDUINO CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẤU tổng những kiến thức cơ bản nhất dễ hiểu nhất, và bộ ebook trên hoàn toàn miễn phí và trong thời gian tới shop sẽ xuất bản thêm phiên bản V2, V3,... với nhiều bài học hay khác. 

 LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ARDUINO CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẤU V1:

Với nội dụng chính sau:

+ GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ARDUINO UNO R3.

+ GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ARDUINO PRO MINI.

+ GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ARDUINO NANO.

+ GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ARDUINO MEGA 2560.

HƯỚNG DẪN CÀI THƯ VIỆN CHO ARDUINO IDE.

+ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH ARDUINO.

+ MỘT SỐ VÍ DỤ LẬP TRÌNH ARDUINO CƠ BẢN.

lập trình điều khiển arduino

Link tải:  https://drive.google.com/open?id=0BwJmY0TV86JwSmdtYXNPUGx6azA

 

Thông tin thêm
nội dung