Lập Trình Chạy Chữ Trên LCD Bằng Arduino

Bởi nguyenthanhphi (10/03/2018) 0 Bình luận

Điều khiển chạy chữ trên màn hình LCD bằng Arduino sử dụng module I2C LCD. Nếu không sử dụng module I2C LCD thì sẽ tốn khá nhiều chân trên arduino để lập trình điều khiển.

Linh kiện cần chuẩn bị:

  • Arduino UNO.
  • Dây cắm breadboard.
  • Module LCD 16x02 hoặc LCD 20x04.
  • Module  I2C cho LCD.

Màn hình LCD 16X02.

chạy chữ trên lcd bằng arduino

Module I2C cho LCD.

bộ chuyển đổi i2c cho lcd

Trước tiên ta phải add thư viện I2C cho arduino IDE.

Tải thư viện theo link sau:          

 http://www.mediafire.com/file/d401tink3h316vr/I2C.rar

Cách add thư viện cho Arduino IDE :

http://tdhshop.com.vn/huong-dan-cai-thu-vien-vao-arduino-ide-ho-tro-cho-viec-lap-trinh

 Lắp mạch. ( nối dây tại chân A4 , A5 hoặc như trên hình vẽ đều được)

lập trình điều khiển LCD bằng arduino

Hình ảnh thực tế.

chạy chữ trên lcd bằng arduino

Lập trình: ( Upload code cho arduino và cùng xem kết quả nhé )

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);// chú ý LCD có 2 địa chỉ ( 0x3F hoặc 0x27)

String intro = "   Cach Chay Chu Tren Man Hinh LCD Dung Arduino     ";

void setup() {

  lcd.init();

  lcd.backlight();

}

void loop() {

  for (int i=0; i<intro.length()-16; i++){

    for (int j=0; j<16; j++){

      lcd.setCursor(j,0);

      lcd.print(intro[i+j]);

    }

    delay(500);

  }

Chúc các bạn thành công!!!

 

Đóng góp ý kiến