Kiểu dữ liệu unsigned char

Bởi nguyenthanhphi (25/08/2017) 0 Bình luận

Giới thiệu về kiểu dữ liệu unsigned char

Giống hệt bài giới thiệu về kiểu char. Tuy nhiên kiểu unsigned char lại biểu hiệu một số nguyên byte không âm (giá trị từ 0 - 255).

Ví dụ về kiểu dữ liệu unsigned char

unsigned char myChar = 200;

Đóng góp ý kiến