Hàm nhập xuất analogWrite() trong chương trình ardunio

Bởi nguyenthanhphi (08/03/2017) 0 Bình luận

Nhiệm vụ của hàm analogWrite():

analogWrite() là lệnh xuất ra từ một chân trên mạch Arduino một mức tín hiệu analog (phát xung PWM). Người ta thường điều khiển mức sáng tối của đèn LED hay hướng quay của động cơ servo bằng cách phát xung PWM như thế này.

Bạn không cần gọi hàm pinMode() để đặt chế độ OUTPUT cho chân sẽ dùng để phát xung PWM trên mạch Arduino.

Cú pháp hàm analogWrite():

analogWrite([chân phát xung PWM], [giá trị xung PWM]);

Giá trị mức xung PWM nằm trong khoảng từ 0 đến 255, tương ứng với mức duty cycle từ 0% đến 100%

Ví dụ hàm analogWrite():

int led = 10;

void setup() {
}

void loop() {
     for (int i = 0; i <= 255; i++) 
        {
         analogWrite(led,i);
         delay(20);
         }
      }

Đoạn code trên có chức năng làm sáng dần một đèn LED được kết nối vào chân số 10 trên mạch Arduino. 

Đóng góp ý kiến