Cú pháp mở rộng ; dấu chấm phẩy

Bởi nguyenthanhphi (25/08/2017) 0 Bình luận

Giới thiệu cú pháp mở rộng ; dấu chấm phẩy

Dùng để kết thúc một dòng lệnh.

Ví dụ cú pháp mở rộng ; dấu chấm phẩy

int ledPin = 13;

Thủ thuật

Nếu bạn quên dấu ";" này thì cũng không có vấn đề to tát lắm, chương trình dịch của Arduino sẽ tự động dò tìm lỗi này và thông báo chính xác dòng bị lỗi!

Một số lệnh cấu trúc và cú pháp khác:

if...else, switch/case, for, while, break, continue, return, goto, ";", "//", "{}", "/* */", #define, #include.

Đóng góp ý kiến