Phép toán rút gọn

Giới thiệu về phép toán rút gọn Cung cấp một số phép toán rút gọn để bạn gõ code trong đẹp hơn.Và nó cực kỳ dễ nhớ nữa chứ! Cú pháp về phép toán rút gọn ...

Bởi nguyenthanhphi (25/08/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận

Cộng thêm một hoặc trừ đi một

Giới thiệu về phép cộng thêm một hoặc trừ thêm một Tăng hoặc trừ một biến đi 1 đơn vị. Cú pháp về phép cộng thêm một hoặc trừ thêm một x++; ...

Bởi nguyenthanhphi (25/08/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận

Toán tử logic trong arduino

Toán tử logic trong arduino bao gồm: Và (&&) , hoặc (||) , phủ định ( !) , loại trừ (^) . ...

Bởi nguyenthanhphi (25/08/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận

Toán tử so sánh trong arduino

Toán tử so sánh trong arduino gồm lớn hơn , nhỏ hơn , lớn hơn hoặc bằng , nhỏ hơn hoặc bằng , bằng , không bằng . ...

Bởi nguyenthanhphi (25/08/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận

% phép chia lấy dư trong arduino

Giới thiệu về phép chia lấy dư trong arduino Phép chia lấy dư là phép lấy về phần dư của một phép chia các số nguyên. Cú pháp về phép chia lấy dư trong arduino ...

Bởi nguyenthanhphi (25/08/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận

Các phép cộng, trừ, nhân, chia trong Arduino

Giới thiệu về các phép toán trong arduino Những phép toán trên có nhiệm vụ thực hiện việc tính toán trong Arduino . Tùy thuộc vào kiểu dữ liệu của các biến hoặc hằng số mà kết quả...

Bởi nguyenthanhphi (25/08/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận

Phép gán trong arduino "="

Giới thiệu phép gán Dùng để gán một giá trị cho một biến. Giá trị nằm trên phải, tên biến nằm bên trái ngăn cách nhau bởi 1 dấu bằng. Ví dụ về phép gán...

Bởi nguyenthanhphi (25/08/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận

Cú pháp mở rộng #include

Giới thiệu cú pháp mở rộng #include #include cho phép chương trình của bạn tải một thư viện đã được viết sẵn. Tức là bạn có thể truy xuất được những tài nguyên trong thư viện này từ chương trình của...

Bởi nguyenthanhphi (25/08/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận

Cú pháp mở rộng #define

Giới thiệu cú pháp mở rộng #define #define là một đối tượng của ngôn ngữ C/C++ cho phép bạn đặt tên cho một hằng số nguyên hay hằng số thực. Trước khi biên dịch, trình biên dịch sẽ thay...

Bởi nguyenthanhphi (25/08/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận