Cảm Biến Từ Hall

35.000₫

- Chíp chính: LM393, Hall 44E

- Điện áp hoạt động: 3V - 5V

- Khoảng cách phát hiện: < 1cm

- Giao diện đầu ra:

 + VCC: Chân + nguồn

 + GND: Chân -  nguồn

 + OUT: Chân tín hiệu đầu ra

Thông tin thêm
nội dung