Cảm biến rung

35.000₫

- Điện áp đầu vào: 3.3V - 5V

- Đầu ra: số và tương tự tương ứng D0 và A0

- Có chiết áp điều chỉnh độ nhạy

Thông tin thêm
nội dung