Cảm biến lưu lượng

80.000₫

Cảm biến lưu lượng S201 (water flow sensor) có chứa một cánh quạt để đếm xem lượng chất lỏng chảy qua nó và có một cảm biến từ Hall xuất ra các xung khi thay đổi trạng thái đầu ra. Cảm biến Hall được hàn kín trong ống để an toàn và khô.

Cảm biến lưu lượng có 3 dây:

 - Dây đỏ: cấp nguồn 5V-24VDC

 - Dây đen: GND

 - Dây vàng: Ngả ra của cảm biến Hall

Bằng cách đếm xung từ ngả ra của cảm biến, Bạn có thể dễ dàng tính được lưu lượng nước. Mỗi xung tương ứng khoảng 2.25 ml.

Lưu ý đây không phải là một bộ cảm biến có độ chính xác tuyệt đối. Tốc độ xung có thể sai lệch một chút tùy thuộc vào tốc độ dòng chảy, áp suất chất lỏng và định hướng cảm biến. Vì vậy cần hiệu chỉnh sai lệch khoảng 10%. Tuy nhiên, nếu đo lưu lượng cơ bản thì đây là cảm biến tốt nhất.

Các tín hiệu xung ra là một dải xung vuông đơn giản vì vậy nó khá dễ dàng để nhập và chuyển đổi thành lít mỗi phút bằng cách sử dụng công thức sau đây:

Tần số xung (Hz) / 7,5 = tốc độ dòng chảy (L / phút)

Thông tin thêm
nội dung