Cảm Biến Độ Ẩm Đất

30.000₫

Cảm biến phát hiện độ ẩm đất, bình thường đầu ra mức thấp, khi đất thiếu nước đầu ra sẽ mức cao. Module có thể sử dụng để tưới nước tự động
Độ nhạy của cảm biến độ ẩm đất có thể điều chỉnh được (Bằng cách điều chỉnh biến trở màu xanh trên board mạch)
Phần đầu dò được cắm vào đất để phát hiện độ ẩm, khi độ ầm của đất đạt ngưỡng thiết lập, đầu ra DO sẽ chuyển từ mức thấp lên mức cao.
Thông số kỹ thuật
• Điện áp làm việc 3.3V ~ 5V
• Có lỗ cố định để lắp đặt thuận tiện
• PCB có kích thước nhỏ 3.2 x 1.4 cm
• Sử dung chip LM393 để so sánh, ổn định làm việc
Đầu kết nối sừ dung 3 dây
VCC 3.3V ~ 5V
GND GND của nguồn ngoài
DO Đầu ra tín hiệu số (mức cao hoặc mức thấp)
AO Đầu ra tín hiệu tương tự (Analog)
Trọn bộ bao gồm:
• 1 đầu dò độ ẩm đất
• 1 module cảm biến
• 2 dây Dupont dài 20cm

Thông tin thêm
nội dung