Cảm Biến Chuyển Động

40.000₫

- Sử dụng điện áp: 4.5-20V
- Đầu ra: 0-3.3V
- Thứ tự chân: Vcc OUT GND
- 2 chế độ hoạt động:
+ (L) không lặp lại kích hoạt 
+ (H) lặp lại kích hoạt. 
- Thời gian trễ: điều chỉnh trong khoảng 0.5-200S.
- Kích thước PCB:32mmx24mm
- Góc quét <100 độ.
- Sử dụng cảm biến: 500BP
- Khoảng các phát hiện: 2-4.5m

Thông tin thêm
nội dung