Cảm biến ánh sáng quang trở

35.000₫

 Điện áp đầu vào: 3.3V - 5V

- Đầu ra:  số và  tương tự tương ứng D0 và A0

- Có chiết áp điều chỉnh cường độ sáng

Thông tin thêm
nội dung