Cách sử dụng lệnh pinMode() trong cấu trúc chương trình Arduino

Bởi nguyenthanhphi (07/03/2017) 1 Bình luận

Cấu hình một pin (chân)  quy định hoạt động như là một đầu vào (INPUT) hoặc đầu ra (OUTPUT). 

Như trong phiên bản Arduino IDE nó có thể kích hoạt các điện trở pullup nội bộ với chế độ INPUT_PULLUP. Ngoài ra, chế độ INPUT vô hiệu hóa một cách rõ ràng điện trở pullups nội bộ.

Câu lệnh có cú pháp:  pinMode ( pin, mode)

Thông số lệnh:  pinMode()

pin    : Số của chân digital mà bạn muốn thiết đặt

mode : có thể là INPUT,  OUTPUT hoặc INPUT_PULLUP.

Ví dụ về câu lệnh pinMode():

int ledPin = 13;    //điều khiển đèn LED chân số 13 của arduino

void setup()
    {
     pinMode(ledPin, OUTPUT);  // thiết đặt chân ledPin là OUTPUT
    }

void loop()
    {
     digitalWrite(ledPin, HIGH);  // bật đèn led
     delay(5000);         // dừng trong 5 giây
     digitalWrite(ledPin, LOW);  // tắt đèn led
     delay(5000);         // dừng trong 5 giây
    }

điều khiển đèn led trên board ardunio uno r3 ở chân số 13

Điều khiển led chân số 13 trên board arduino uno r3

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!!!

Đóng góp ý kiến

Bình luận(1)

 • Bình luận bởi soborodug
  Il Viagra Funziona https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Over The Counter Cialis Abvzou overnight cialis delivery Get Levitra Online Lamzud Uswaqp Experts say this is partly due to the fact that younger people are better able to tolerate strong chemotherapy medicines. https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Msc Propecia Mstdsk