Bộ Tự Học Arduino Đo Nhiệt Độ, Độ Ẩm Bằng DHT11

400.000₫

Đọc nhiệt độ - độ ẩm và xuất ra màn hình LCD

Bộ tự học arduino và DHT11 này sẽ hướng dẫn các bạn:

+ Cách đọc nhiệt độ - độ ẩm từ cảm biến và xuất ra màn hình LCD,

+ Với giá trị nhiệt độ và độ ẩm đọc về từ DHT11 ta có thể điều khiển đóng ngắt thiết bị điện theo yêu cầu của mình.

+ Hiển thị ngày giờ và giá trị nhiệt độ - độ ẩm lên màn hình LCD.

+ Sử dụng nút nhấn cài đặt giá trị nhiệt độ - độ ẩm để điều khiển thiết bị điện theo yêu cầu...

Một số linh kiện trong bộ tự học arduino và đo nhiệt độ - độ ẩm (DHT11)

  1. Arduino Uno R3
  2. Màn hình LCD 16x02.
  3. Module thời gian thực DS1307.
  4. Module I2C sử dụng cho LCD.
  5. Cảm biến đo nhiêt độ - độ ẩm DHT11.
  6. Module nút nhấn.
  7. Module rơ le 1 kênh kích mức cao.
  8. Boardtest gồm ( điện trở, biến trở, led,...).
  9. Dây cắm test.

bộ tự học arduino và dht11 đo nhiệt độ độ ẩm

Bộ tự học arduino và DHT11

Với bộ tự học này giúp bạn tiếp cận arduino dễ dàng nhất không tốn quá nhiều thời gian phải đi tìm tài liệu để học.

Kèm theo bộ kít này khách hàng được tặng kèm miễn phí tài liệu học chi tiết và File Code.

Để thực hiện được bài học trong bộ tự học các bạn phải tải thư viện của DHT11I2C về add vào thư viện arduino.

Thư viện cho DHT11 các bạn tải theo links sau:

http://www.mediafire.com/file/0fgfo9jjqit0456/DTH11.rar

Thư viện cho I2C các bạn tải theo links sau:

http://www.mediafire.com/file/d401tink3h316vr/I2C.rar

bộ tự học arduino và DHT11

Hiển thị nhiệt độ - độ ẩm trên màn hình LCD 

Thông tin thêm
nội dung