Bộ điều khiển thiết bị điện bằng Bluetooth

380.000₫

Bộ điều khiển thiết bị điện bằng Bluetooth 4.0 tốc độ cao và chính xác sử dụng cho thiết bị  DC hoặc AC

Thông tin thêm
nội dung