Bộ điều khiển tắt mở thiết bị điện khi trời sáng tối

180.001₫

Nhà sản xuất:

Bộ điều khiển tự động  tắt mở thiết bị điện khi trời sáng tối DC hoặc AC

Thông tin thêm
nội dung