BÀI 10. BẬT TẮT LED BẰNG NÚT NHẤN

Bởi nguyenthanhphi (01/08/2018) 1 Bình luận

Phần cứng chuẩn bị:

  • Mạch Arduino (ở đây mình sử dụng Arduino UNO).
  • Breadboard còn gọi testboard
  • Điện trở 10 kΩ.
  • Nút nhấn 2 chân hoặc 4 chân (hoặc công tắc tương đương).
  • 1 trở 220 Ohm hoặc 470 Ohm.
  • 1 led đơn.

Lắp mạch:

Lập trình điều khiển:

//khai báo biến
int nutnhan = 8; // định nghĩa chân số 0 là button
int led = 9,t=0; // khai báo led và biến
int status1;// biến lưu các trạng thái nút nhấn
// viết hàm chống dội
boolean chong_doi()// int char float ngoại trừ void
{
  int sta =!digitalRead(nutnhan); // đọc trạng thái nút nhấn
  return sta;// khi co nhan nut la true
}
// khởi tạo
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    pinMode(nutnhan,INPUT); 
    pinMode(led,OUTPUT);   
}
void loop() // vong lap
{
  int buttonState = digitalRead(nutnhan);
  //Serial.println(buttonState);
  status1 = chong_doi();
  if(status1==true)
  {
    {
      t=!t;// đảo trạng thái
    }
    while(status1==true){status1=chong_doi();}
  }
  if(t==1)
      {
     digitalWrite(led,HIGH);
       }
      else
            {
           digitalWrite(led,LOW);
             }
  Serial.println(t);
}

Hình ảnh thực tế:

Các bạn có thể tham khảo thêm eBooks Lập Trình Arduino Từ A đến Z dành cho người mới bắt đầu, sẽ giúp các bạn học lập trình Arduino dễ dàng hơn.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Hotline: 01695 304 802

Email: tdhshop1991@gmail.com

Facebooks: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010302510283

Đóng góp ý kiến

Bình luận(1)

  • Bình luận bởi thang ngu
    ma nhu cac