Arduino Reference (FREE)

0₫

Lập trình điều khiển arduino:

 Với cuốn sách này sẽ giúp ai đang nghiên cứu về lĩnh vực điều khiển lập trình arduino hổ trợ về các hàm câu lệnh... và huy vọng đây là cuốn sách bổ ích dành cho các bạn.

Link tải:  https://drive.google.com/open?id=0BwJmY0TV86Jwa01WdDR3V3VJOWc

Email: tdhshop1991@gmail.com

SĐT: 01695 304 802 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010302510283

Thông tin thêm
nội dung