Arduino Projects (FREE)

0₫

Lập trình điều khiển arduino:

Với cuốn sách này sẽ giúp ai đang nghiên cứu về lĩnh vực điều khiển Lập Trình Arduino và có một số ví dụ cơ bản và chi tiết trong ebook... và huy vọng đây là cuốn sách bổ ích dành cho các bạn.

Link tải:  https://drive.google.com/open?id=0BwJmY0TV86JwLTlNRjZYWHpsVWc

Email: tdhshop1991@gmail.com

SĐT: 01695 304 802 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010302510283

Thông tin thêm
nội dung